Hva er passive inntekter?

Passive Inntekter er kjernen til det frie liv i den moderne verden.

Vi nordmenn har vokst opp med idéen om at en må bytte tid mot penger for å tjene til livets opphold.

Det er det denne bloggen jobber for å løsrive oss fra!

Definisjonen av passive inntekter

Et spørsmål jeg har fått tusen ganger er: “Hva er passive inntekter?

Jeg svarer dem alltid på samme måte:

Passive inntekter er inntekter går inn på din konto enten du jobber eller ei.”

Høres magisk ut, ikke sant? Ja, det gjør det!Passive Inntekter

Målet med passiv inntekt er å:
1. Å oppnå sitt potensial
2. Å disponere sin egen tid

Penger i seg selv er bare et verktøy for dette, og et produkt som kommer ut av hardt arbeid.

Passive Inntekter handler i stor grad om evnen til å arbeide hardt nå, og høste fordelene av dette senere i livet.

Det motsatte av passiv inntekt…

Det motsatte av passiv inntekt, er det som kan kalles aktiv inntekt.

Aktiv inntekt kjennetegnes ved at man selger sin tid for penger, enten direkte eller indirekte. Mange av oss som har “vanlige” jobber kjenner til systemet med timesbetaling. Du får betalt for det antall timer du jobber.

Dette er en utrolig ineffektiv måte å bygge et samfunn på, hvor man er avhengig av 1 for å produsere 1.

Nøkkelen er at inntektene skal komme uansett hva du gjør. Til og med når du sover!

Mange tenker at kjøregodtgjørelse på jobb eksempelvis er passiv inntekt, men det er det ikke. Da er du avhengig av å faktisk kjøre bilen!

Et annet viktig begrep vi skal bli kjent med er finansiell frihet eller økonomisk uavhengighet. Disse er også en del av frihetsfamilien.

Forretninger, verdipapirer, eiendommer og online business er alle eksempler på modeller som kan danne grunnlaget for passiv inntekt.

Denne bloggen fokuserer på inntektsstrømmer fra internett, men jeg tar i mot alle spørsmål, selv om de skulle omhandle andre greiner.

Din reise starter HER!

For en enda bedre forståelse anbefaler jeg på det sterkeste å lese Rich Dad Poor Dad.

passive inntekter